6e Generatie: Sytze Sippes van der Meer

Zesde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sippe Lammerts van der Meer (11) & Akke Sytzes Fluitman

29. Sytse Sippes van der Meer,
hij werd geboren te Gaasterland op 12 juli 1833.

Sytse Sippes is overleden, op de leeftijd van 99 jaar, in Wymbritseradeel op 1 augustus 1932.

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1932
Aangiftedatum 1 augustus 1932, akte nr. 81
Sytze van der Meer, man, overleden 1 augustus 1932
Oud 99 jaar, weduwnaar

Sytse Sippes huwde (op de leeftijd van 23 jaar) te Wymbritseradeel op 16 mei 1857 (1) met:

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1857
Man : Sytze Sippes van der Meer, oud 23 jaar, geboren te Harich, gemeente
Gaasterland
Ouders: Sippe Lammerts van der Meer en Akke Sytzes Fluitman
Vrouw : Sietske Douwes Walta, oud 24 jaar, geboren te Abbega
Ouders: Douwe Jarigs Walta en Wilhelmina Jans Mous
Datum : 16 mei 1857, akte nr. 50

Sietske Douwes Walta,
dochter van Douwe Jarigs Walta (ongeveer 1800 -) & Wilhelmina Jans Mous (19 november 1800 – 20 maart 1865). Ze werd geboren te Abbega op 30 mei 1832. Sietske Douwes is overleden, op de leeftijd van 37 jaar, in Wymbritseradeel op 7 mei 1870, een paar dagen na de bevalling van haar dochter Mientje.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Akke Sytzes van der Meer,
werd geboren te Westhem, Wymbritseradeel op 18 oktober 1859. Akke Sytzes huwt op 14 mei 1881 (ze is dan 21 jaar) met Gerrit van der Bos (36 jaar), geboren te Nijland, zoon van Douwe Gerrits van der Bos en Akke Gerbens Zijlma. bron Huwelijksregister 1881, Wymbritseradeel, Aktenummer 26

ii. Douwe Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 28 augustus 1861. Douwe Sytses is ongehuwd overleden, op de leeftijd van 79 jaar, te Westhem,  Wymbritseradeel op 18 mei 1941.

iii. N.n..van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 5 februari 1863. N.n. is een dag na de geboorte overleden, in Wymbritseradeel op 6 februari 1863.

iv. Sippe Sytses van der Meer
werd geboren te Wolsum, Wymbritseradeel op 26 maart 1864.
Sippe Sytses huwde met Marijke Roorda, dochter van Doede Roorda & Rinkje Nagelhout. werd geboren te Wymbritseradeel op 15 mei 1870.

v. Dominicus Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 22 juli 1865. Dominicus Sytses is ongehuwd overleden, op de leeftijd van 27 jaar, in Wymbritseradeel op 9 oktober 1892.

vi. Age Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 6 augustus 1866. Age Sytses is overleden, op de leeftijd van 13 jaar, in Wymbritseradeel op 16 februari 1880.

vii. Lammert Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 7 februari 1868. Lammert Sytses is overleden, 8 maanden na zijn geboorte te Wymbritseradeel op 17 oktober 1868.

viii. Mientje Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 2 mei 1870. Mientje Sytses is overleden, 3 dagen na de geboorte in Wymbritseradeel op 5 mei 1870.

Sytse Sippes maakt zijn testament op

1876 Sneek, notaris K.R. de Jong
Testament
– Sytze Sippes van der Meer te Westhem
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 119074
Repertoirenr.: 67 d.d. 13 mei 1876

en huwt voor de 2e maal te Wymbritseradeel op diezelfde dag met:

Bron Burgerlijke stand – Huwelijk Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Toegangnr: 30-44
Inventarisnr: 2028
Gemeente: Wymbritseradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 50
Datum: 13-05-1876 Bruidegom Sytze van der Meer Bruid Pietje Houben

Pietje Matheus Houben,
dochter van Mattheus Pieters Houben en Marijke Anskes Sonderland. Pietje werd geboren op 16 april 1825 te Hennaarderadeel, en ze overleed op 25 december 1893 te Wymbritseradeel. Pietje werd 68 jaar.

1876 Sneek, notaris K.R. de Jong
Testament
– Pietje Matteus Hoeben te Westhem, gehuwd met Sytze Sippes van der Meer
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 119074
Repertoirenr.: 68 d.d. 14 mei 1876

Afdrukken