5e Generatie: Tiardinandus (Nanne) Sjoerds van der Meer

Vijfde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sjoerd Baukes van der Meer (7) & Tjitske Nannes

18. Tiardinandus (Nanne) Sjoerds van der Meer,
werd geboren als eerste zoon, in het voorjaar van 1793. Hij werd gedoopt, in de R.K. par. H. Martinus, te Bolsward op 16 maart 1793. Doopgetuige was Vroukje Pieters, maar vermoedelijk moet dit zijn geweest Houkje Pieters, oma van moederskant. Een Vroukje komt in geen van beide families voor.

Bolsward, dopen, doopjaar 1793
Dopeling: Nanne
Geboren in Burgwerd
Gedoopt op 16 maart 1793 in Bolsward
Kind van Sjoerd Baukes en Tjitske Nannes
Getuige: Vroukje Pieters
Opm.: Doopnaam Tiardinandus
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811
Inventarisnr. : DTB 152

Tiardinandus (Nanne) Sjoerds is overleden, op de leeftijd van 35 jaar, in Koudum op 14 augustus 1828.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1828
Aangiftedatum 15 augustus 1828, blad nr. 29
Nanne Sjoerds van der Meer, man, overleden 14 augustus 1828
Oud 35 jaar, gehuwd

Tiardinandus (Nanne) Sjoerds huwde in 1818 te Hemelum met:

Jeltjen Eelkes Veldman,
dochter van Eelke Harmens Veldman (ongeveer 1745-1808) & Trijntje Douwes (-19 november 1813). Zij werd geboren op 30 december 1790. Zij werd gedoopt, te R.K. par. Workum  op 30 december 1790. Jeltjen Eelkes is overleden, op de leeftijd van 76 jaar, in Gaasterland op 26 oktober 1867.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

33. Tjitske Nannes van der Meer (27 juni 1819 – 24 mei 1907) x Rein Franzes Haarsma.

ii. Eelke Nannes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 2 juli 1821.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1821
Aangiftedatum 3 juli 1821, blad nr. 51
Eelke van der Meer, geboren 2 juli 1821
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltjen Eelkes Veltman

Eelke Nannes is overleden, op de leeftijd van 22 jaar, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 9 december 1843.

34. Trijntje Nannes van der Meer (21 maart 1823 – 26 maart 1885)

iv. Sjoerd Nannes van der Meer
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 22 januari 1825.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1825
Aangiftedatum 22 januari 1825, blad nr. 11
Sjoerd van der Meer, geboren 22 januari 1825
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltjen Eelkes Veldman

Sjoerd Nannes is overleden als baby van 4 maanden, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 25 januari 1825.

35. Sjoerd Nannes van der Meer (28 januari 1826 – 28 maart 1911)

vi. Nanne Nannes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 4 april 1829.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 6 april 1829, akte nr. 33
Nanne van der Meer, geboren 4 april 1829
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltje Eelkes Veldmans

Opm.: Vader overleden

Nanne Nannes is overleden als baby, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 2 september 1829.

Afdrukken