6e Generatie: Bauke Sippes van der Meer

Zesde generatie

Kinderen van: Sippe Lammerts van der Meer (11) & Lucia Seyke Folkerts Jellesma

31. Bauke Sippes van der Meer,
werd geboren te Oudega, Hemelumer Oldeferd op 12 oktober 1840, als 2e kind van Sippe Lammerts en Seyke Folkerts. Vermoedelijk werd hij naar zijn overgrootvader van vaders kant vernoemd, of naar zijn vermiste oom Bauke Lammerts, waarvan het laatste bericht ooit uit Wittenberg kwam (die was gedeserteerd uit het leger van Napoleon).

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1840
Aangiftedatum 12 oktober 1840, akte nr. 84
Bauke van der Meer, geboren 10 oktober 1840
Zoon van Sippe Lammerts van der Meer en Sijke Folkerts
Jellesma

Bauke Sippes huwde (op de leeftijd van 32 jaar) te Gaasterland op 15 mei 1873 met:

Huwelijksakte Gaasterland, 1873
Man : Bauke van der Meer, oud 32 jaar, geboren te Oudega, gemeente Hemelumer
Oldeferd
Ouders: Sippe Lammerts van der Meer en Sijke Folkerts Jellesma
Vrouw : Baukjen Roodhof, oud 29 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen
Ouders: Harmen Reins Roodhof en Intje Klazes Hagedoorn
Datum : 15 mei 1873, akte nr. 11

Baukjen Harmens Roodhof,
dochter van Harmen (Herman) Reins Roodhof (juni 1803 – 27 februari 1877) & Eentje (Intje) Klazes Hagedoorn (1811 – 17 januari 1893). Baukje werd geboren te Mirns en Bakhuizen, Gem. Gaasterland op 11 februari 1844.

Geboorteakte Gaasterland, 1844
Aangiftedatum 12 februari 1844, blad nr. 10
Baukjen Roodhof, geboren 11 februari 1844
Dochter van Harmen Reins Roodhof en Intje Klazes Hagedoorn

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

51. Jacoba Baukes van der Meer (24 april 1874 – 12 juni 1945)

ii. Sippe Baukes van der Meer (Overleden als baby)
werd geboren te Gaasterland op 13 januari 1878. Sippe werd vermoedelijk vernoemd naar zijn Oom Sip(k)pes, of overgrootvader van vaderskant. Sippe Baukes is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Gaasterland op 7 februari 1878. N.B. Tweeling

Geboorteakte Gaasterland, 1878
Aangiftedatum 14 januari 1878, akte nr. 10
Sippe van der Meer, geboren 13 januari 1878
Zoon van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

iii. Harmen Baukes van der Meer (Overleden als baby).
werd geboren te Gaasterland op 13 januari 1878. Hij werd vernoemd naar zijn opa van moederskant. Harmen Baukes is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Gaasterland op 21 februari 1878. N.B. Tweeling

Geboorteakte Gaasterland, 1878
Aangiftedatum 14 januari 1878, akte nr. 9
Harmen van der Meer, geboren 13 januari 1878
Zoon van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

52. Harmen Baukes van der Meer (17 maart 1880 – augustus 1934)

v. Intje Baukes van der Meer werd geboren te Gaasterland op 8 juli 1881. Intje werd vernoemd naar haar oma van moederskant.

Geboorteakte Gaasterland, 1881
Aangiftedatum 8 juli 1881, akte nr. 95
Intje van der Meer, geboren 8 juli 1881
Dochter van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

1889 Balk, notaris L.H. Potma
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 600
– Bauke Sippes van der Meer te Harich, debiteur
– jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, crediteur
– Pieter Riemersma te Warga, acceptant

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7062
Repertoirenr.: 47 d.d. 7 juni 1889

Bauke Sippes is overleden, op de leeftijd van 61 jaar, in Gaasterland op 13 september 1902.

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1902
Overledene : Bauke Sippes van der Meer
Overleden op: 13 september 1902
Wonende te : Harich

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 12061
Dagregisternr.: 7777


1902 Balk, notaris J.�H.�Noordenbos
Royement, akte niet aanwezig
Bauke Sippes van der Meer te Harich
– Durk Stoffels de Vries te Nijemirdum

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7077
Repertoirenr.: 187 d.d. 5 november 1902

1902 Balk, notaris J.�H.�Noordenbos
Royement, akte niet aanwezig
– Enno Cate Fennema te Sneek
– Leendert Fontein te Sneek
– Johannes Kornelis van den Bosch te Balk
– Arend Dooitjes Schram te Balk
– Rein Rimmers Ottema te Wijckel
Bauke Sippes van der Meer te Harich
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7077
Repertoirenr.: 210 d.d. 25 november 1902

Baukjen Harmens overlijdt 17 jaar later, wonende te Harich

Overlijdensakte Gaasterland, 1919
Aangiftedatum 29 maart 1919, akte nr. 28
Baukjen Roodhof, overleden 28 maart 1919, 75 jaar, vrouw
Weduwe

Afdrukken