- Dingen van de Dag - https://majoh.nl/weblog -

van der Meer

Even voor de legenda en het gemak; Dikgedrukt kun je aanklikken, en de bruingekleurde vrouwtjesnamen zijn mijn (en misschien ook jouw?) voormoeders.

1e generatie
1. Bauke n.n. x n.n.

2e generatie
2. Lammert Baukes (1) x Antie Ages
2. Lammert Baukes (2) x Jeltje Andries

3e generatie
3. Bauke Lammerts x Gatske Sjoerds
4. Andreas (Andries) Lamberts x Retke (Ruderica/Ruirtke) Douwes

4e generatie
5. Lammert Baukes van der Meer x Swaentien (Zwaantje) Wiepkes
6. Antje Baukes van der Meer x Foeke Tietes de Wolf
7. Sjoerd Baukes van der Meer x Tjitske Nannes
8. Jeltje Andries x Sietse Foekes

5e generatie
9. Gatske Lammerts van der Meer x Sjouke Fimmes van der Wal
10. Rouke Lammerts van der Meer x Hendrina Douwes Draayer (Draaisma)
11. Sippe Lammerts van der Meer (1) x Akke Sytzes Fluitman
10. Sippe Lammerts van der Meer (2) x Lucia/Seyke Folkerts Jellesma
12. Catharina (Trijntje) Lammerts van der Meer x Jan Gerbens Jonkman
13. Jelle Lammerts van der Meer x Rinske Ydes Ydema
14. Antje Lammerts van der Meer x Lieuwe Ypkes Huisman
15. Tiete Foekes de Wolf x Antje Tjeerds Buwalda
16. Trijntje Foekes de Wolf x Hendrik Jans Rekers
17. Baucke Foekes de Wolf x Marijke Willems Ydema
18. Tiardinandus (Nanne) Sjoerds van der Meer x Jeltjen Eelkes Veldman
19. Bauke Sjoerds van der Meer (1) x Johanniske Sjoerds Feenstra
19. Bauke Sjoerds van der Meer Bauke Sjoerds van der Meer (2) x Antje Hayes Woudboer

6e generatie
20. Lammert Sjoukes van der Wal x Jantje Harmens Vogelzang
21. Fimke Sjoukes van der Wal x Jan Harmens Bosma
22. Maria Roukes van der Meer x Gerben Joukes van der Wei
23. Wypke Roukes van der Meer x Catharina (Trijntje) Jetzes Lolkema
24. Douwe Roukes van der Meer x Reinskje Hendriks Bosma
25. Jelle Roukes van der Meer (1) x Afke Klazes Atsma
23. Jelle Roukes van der Meer (2) x Fransjen Reins Haarsma (55)
26. Catharina (Trijntje) Roukes van der Meer x Teye Ydes Tinga
27. Lammert Sippes van der Meer x Berber Harmens Bosma
28. Zwaantje Sippes van der Meer x Arjen Jans Bijvoets
29. Sytze Sippes van der Meer (1) x Sytske Douwes Walta
29. Sytze Sippes van der Meer (2) x Pietje Mathias Houben
30. Antje Sippes van der Meer x Ypke Siebes Huisman
31. Bauke Sippes van der Meer x Baukjen Harmens Roodhof
32. Lambertus (Lammert) Jelles van der Meer x Barbara (Berber) Hubertus Hubee
33. Tjitske Nannes van der Meer x Rein Franzes Haarsma
34. Trijntje Nannes van der Meer (1) x Johannes Lieuwes van der Meulen
34. Trijntje Nannes van der Meer (2) x Jan Lolles Slippens
35. Sjoerd Nannes van der Meer (1) x Allertje Pieters Vallinga
35. Sjoerd Nannes van der Meer (2) x Gerbrigje Foekes Kroontje
36. Sjoerd Baukes van der Meer (1) x Antje Dirks van der Werf
36. Sjoerd Baukes van der Meer (2) x Gerbrig Siebrens Hiemstra

7e generatie
37. Jetske Jans Bosma x Sjoerd Cornelis Melchers
38. Rauke Wypkes van der Meer (1) x Jetske Siemonsma
38. Rauke Wypkes van der Meer (2) x Colara Maria (Clara) Ludema
39. Hendrikus Wiepkes van der Meer x Johanna (Jantje) Gerbens Hettinga
40. Rouke Jelles van der Meer x Anna Korver
41. Hendrina Jelles van der Meer x Johannes Cornelis van Ham
42. Reinerus Jelles (Rein) van der Meer x Johanna (Jo) Heus
43. Afke Jelles (Afra) van der Meer x Johannes Heus
44. Wybe Jelles van der Meer x Engelina Maria (Engelien) Verhaaff
45. Frans Jelles van der Meer x Maria Jacoba Constancia Verhaaff
45. Frans Jelles van der Meer x Johanna Gerarda Verhaaff
46. Tjitske Jelles (Tecla) van der Meer x Bernardus Untied
47. Nanne Jelles van der Meer x
48. Lambertus Jelles (Bert) van der Meer x Catharina Hermania Johanna (Ine) van Luenen of van Lunen
49. Akke Lammerts van der Meer x Jacob Bijlaar
Jacob Bangma
50. Oeke Lammerts van der Meer x Johannes Hessels Nijholt
51. Jacoba Baukes van der Meer x Thiemen Bosma
52. Harmen Baukes van der Meer x Roelofje Jans Jongstra
53. Baukje Lammerts van der Meer x Franciscus Anthonius Burkels
54. Rinske Lammerts van der Meer x Pieter Bosma
55. Marijke Reins Haarsma x Matthijs Johannes Asma
56. Fransjen Reins Haarsma x Jelle Roukes van der Meer (23)
57. Frans Reins Haarsma x Sibbeltje Agricola
58. Eelkje Reins Haarsma x Bauke Ages Fluitman
59. Aaltje Sjoerds van der Meer x Anthonius Keverkamp
60. Klaaske Sjoerds van der Meer x Harm (Harmannus) Visscher
61. Bauke Sjoerds van der Meer x Apolonia Franciscus Kramer
62. Johanna Sjoerds van der Meer x Rein Folkerts Hettinga
63. Sible Sjoerds van der Meer x Marijke Catharinus van der Werf

8e generatie
64. Jan Sjoerds Melchers x Akke van der Zee
65. Cornelis Sjoerds (Cees Sjoerds) Melchers x Uilkjen Hessels Bouma
66. Henry G. Vandermeer x Francisca L. Burns
67. John C. Vandermeer x Mabel A. Ahles
68. Charles C. Vandermeer x Tina Gat
69. Peter J. Vandermeer x Lenore W. unknown
70. Julius (Juul) van der Meer x Truus Wormel
71. Gerarda Francisca Maria (Ger) van der Meer (1) x Cornelius (Kees) Kok of Cook
71. Gerarda Francisca Maria (Ger) van der Meer (2) x Dale Tynan
72. Stephanus (Steef) (1) xvan der Meer x Annie Sjamaar
72. Stephanus (Steef) (2) x Betty N.n
73. Franciscus (Frans) van der Meer x Riek N.n.
74. Tjitske Nannes van der Meer x
75. Jelle Rouke van der Meer x Elisabeth Maria Creutz Lechleitner
76. Catharina Elizabeth Henderina Maria van der Meer x Marcel H Mignot
77. Jacobus Johannes Bijlaar x Catharina Johanna Nobels
78. Bouke van der Meer x Johanna Maria (Jans) Appelman
79. Catharina (Tine) van der Meer x Jacobus Adrianus (Jaap) Schouten
80. (Jans) van der Meer x Jan Ruigewaard
81. Jan van der Meer x Gerarda Margaretha Maria Windt
82. Lambertus Franciscus Burkels x Catharina Hendrina Margaretha de Nooy
82. Lambertus Franciscus Burkels x (2) Willhelmina Stornebrink
83. Franciscus Baukes van der Meer x Anna Maria Wolke