5e Generatie: Bauke Sjoerds van der Meer

Vijfde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sjoerd Baukes van der Meer (7) & Tjitske Nannes

19. Bauke Sjoerds van der Meer,
werd geboren te Hieslum, Wonseradeel in ongeveer 1795. Zijn geboorte, of doopakte heb ik tot op heden niet kunnen vinden. Bauke Sjoerds is overleden, op de leeftijd van 85 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 5 mei 1880.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1880
Aangiftedatum 5 mei 1880, akte nr. 30
Bauke Sjoerds van der Meer, overleden 5 mei 1880, 85 jaar, man
Weduwnaar

Hij is bij tijde van het huwelijk woonachtig te Koudum. Bauke Sjoerds huwde de eerste keer (hij is dan 28 jaar) te Hemelumer Oldeferd op 5 juni 1823 met:

Johanniske Sierds Feenstra,
ze werd geboren te Hemelumer Oldephaert in 1789, dochter van Sierd Ittes Feenstra en Grietje Aukes Zonsma. Zij was al eerder getrouwd geweest met Johannes Cornelis Bouma, en had uit dit huwelijk 2 kinderen, waarvan de grootvader voogd was bij haar overlijden.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1789
Dopeling: Joanneske
Gedoopt op 19 augustus 1789
Dochter van Siet Yttes en Grietje Aukes
Aanwezig: Fem Aukes
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga, doop 1715-1812
Inventarisnr. : DTB 223

Johanniske Sierds is overleden, op de leeftijd van 40 jaar, in Hemelumer Oldephaert op 7 februari 1829. Haar dochter Grietje was toen 2 jaar oud, en zoon Sjoerd 5. Wie er voor de kinderen zorgde is me niet duidelijk, maar vader Bauke hertrouwt pas wanneer z’n kinderen volwassen zijn.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 9 februari 1829, blad nr. 7
Johanneske Sierds Feenstra, overleden 7 februari 1829, 40 jaar, vrouw
Gehuwd

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

36. Sjoerd Baukes van der Meer (25 maart 1824 – 13 april 1889)

ii. Grietje Baukes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd op 4 februari 1827.

1854 Koudum, notaris H.J.de Carpentier
Inv. nr. 072034 repertoire nr. 29 d.d. 13 maart 1854
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/6 deel in vastigheden te Koudum,
koopsom fl. 250
– Sjoerd Baukes van der Meer te Koudum, verkoper
Grietje Baukes van der Meer te Molkwerum, gehuwd met
Namle Asma, verkoper
– jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,
koper

1880 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Inventaris
– Sjoerd Baukes van der Meer te Longerhouw
– Grietje Baukes van der Meer te Koudum, weduwe van Namle Johannes Asma
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72060
Repertoirenr.: 29 d.d. 29 mei 1880

1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Inv. nr. 007073 repertoire nr. 26 d.d. 6 juli 1898
Royement, akte niet aanwezig
– Gijsbert Johannes Asma te Bakhuizen
Grietje van der Meer te Franeker, weduwe van Namle
Johannes Asma
– Jelle Johannes Asma te Nijega (HEM)
– Lammert Hylkema te Koudum
– Theodorus Tangelder te Borne
– Sjouke Durks Bouma te Tjerkgaast
– Sjoerd Johannes Asma te Colmschate
– Marijke Johannes Asma te Bakhuizen, weduwe van Rein
Lammerts de Jong
– Lammert Reins de Jong te Jutrijp
– Frans Sibbeles Haarsma te Bakhuizen als vader van en
bewindvoerder over Trijntje en Wiepk Haarsma
– Sible Franzes Haarsma te Bakhuizen
– Jouke Meinderts Bouma te Ilpendam als vader van en voogd
over Feye en Gijsbertus Bouma
– Meindert Bouma te Amsterdam
– Johannes Bouma te Amsterdam
– Johanna Anna Bouma te Amsterdam
– Matthijs Johannes Asma te Vereenigde Staten van Noord
Amerika

Grietje Baukes huwde (op de leeftijd van 25 jaar) te Hemelumer Oldeferd op 10 juni 1852 met:

Namle Johannes Asma, zoon van Johannes Namles Asma (-20 maart 1870) & Trijntje Mattheus van de Werf. Hij werd geboren te Hemelumer Oldeferd op 31 januari 1826. Namle Johannes is overleden, op de leeftijd van 54 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 29 februari 1880.

Grietje Baukes is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Franeker, Friesland op 30 april 1905.

1829 Koudum, notaris G. Keuchenius
Inventaris
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum als voogd over de kinderen van
Johanneske Sierds Feenstra te Koudum
– Jitte Sierds Feenstra te Doniaga als voogd over de kinderen van Johanneske
Sierds Feenstra te Koudum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 28 d.d. 25 februari 1829

1829 Koudum, notaris G.Keuchenius
Boedelscheiding
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum als vader van en voogd over Sjoerd en Grietje Baukes van der Meer
– Jitte Sierds Feenstra te Doniaga als voogd over Cornelis en Dieuke Johannes Bouma
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 73 d.d. 1 mei 1829

1829 Koudum, notaris G.�Keuchenius
Obligatie
Betreft een huis, tuin, erf, groede en enige percelen greidland
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, schuldenaar
– Cornelis Johannes Bouma te Doniaga, schuldeiser
– Dieuke Johannes Bouma te Doniaga, schuldeiser
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 128 d.d. 28 juli 1829

1829 Koudum, notaris G. Keuchenius
Hypotheek
Betreft 3/4 gedeelte in een huis, schuur, erf, groede en enige percelen
greidland te Koudum
– Tjidske Nannes te Koudum, schuldenaar
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, schuldenaar
– Murk Lels Hofman te Koudum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 156 d.d. 22 oktober 1829

1832 Koudum, notaris G.Keuchenius
Royement, akte is wel aanwezig
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, erfgenaam van zijn ouders
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72013
Repertoirenr.: 115 d.d. 1 april 1832

1840 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Toestemming
Betreft bepoldering
– jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
– Bauke Kramer te Koudum
– Piebe Taekes Hoekema te Koudum
– Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum
– Abel Jurjens Franckena te Molkwerum
– Broer Jans van Dijk te Molkwerum
– Jacob Sytzes Hollander te Molkwerum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72021
Repertoirenr.: 200 d.d. 25 juli 1840

1842 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Contract
Betreft associatie tot inpoldering en polderreglement
– jonkheer Gerard Regnier Gerlarius van Swinderen te Rijs
– Sibble Abes Boersma te Tjerkgaast
– Walte Annes de Vries te Wijckel
– Jacob Sytzes Hollander te Molkwerum
– Sjierk Kuiper te Molkwerum
– Abel Jurjens Frankena te Molkwerum
– Bauke Kramer te Koudum
– Hessel de Jong te Molkwerum
– Anne Martens Zeldenrust te Molkwerum
Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum
– Pieter Jelles Zijlman te Molkwerum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72022
Repertoirenr.: 60 d.d. 27 augustus 1842

1845 Langweer, notaris T.S. van der Ley
Verklaring, akte niet aanwezig
Betreft het erfrecht
– Sake Jittes Feenstra, erflater; overleden te Sint Nicolaasga 21-03-1837
– Cornelis Johannes Bouma, timmerman te Koudum
– Sake Jeroens Veltman, boer te Nijega, gehuwd met Grietje Jittes Feenstra
– Akke Jittes Feenstra te Goingarijp, gehuwd met Jacobus Minnes Boersma
– Dieuwke Jittes Feenstra te St. Nicolaasga, gehuwd met Durk Josephs Zalmstra
– Jacoba Jittes Feenstra, boerin te St. Nicolaasga
– Lijsbert Jittes Feenstra, boerin te St. Nicolaasga
Bauke Sjoerds van der Meer, boer te Koudum als vader van en voogd over Sjoerd en Grietje Baukes van der Meer
– Jeltje Jacobs de Ree, boerin te Sint Nicolaassga, weduwe van Jitte Sierds
Feenstra als moeder van en voogd over Sierd, Sake en Jacob Jittes Feenstra
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 74020
Repertoirenr.: 10 d.d. 31 maart 1845

1843 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Huurcontract
– Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verhuurder, tevens als moeder van en voogd
over Eelke, Trijntje en Sjoerd Nannes van der Meer
– Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, verhuurder, tevens als toeziend voogd
– Tjitske Nannes van der Meer te Bakhuizen, verhuurder
– Eeuwe Jans van der Veer te Koudum, huurder
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72023
Repertoirenr.: 18 d.d. 28 februari 1843

1845 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van 2 percelen bouwland te Koudum, koopsom fl. 95
– Bauke Murks Hoffman te Koudum, verkoper
– Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72025
Repertoirenr.: 5 d.d. 4 februari 1845

1845 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Koudum en Molkwerum, koopsom
fl. 9631
– Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, verkoper
– Rein Franzes Haarsma te Bakhuizen, gehuwd met Tjitske Nannes van der Meer,
verkoper
– Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verkoper, tevens als voogd over Trijntje en Sjoerd Nannes van der Meer
– jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72025
Repertoirenr.: 46 d.d. 26 juni 1845

1845 Workum, notaris J.C. Mann
Provisionele en finale toewijzing
– Pieter Visser te Hindeloopen, verkoper
Betreft de koop van een huis, tuin, land en grond te Koudum, koopsom fl. 1333
– Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, koper
– Jeltje Uilkes Veltman te Koudum, koper
– Namle Kok te Workum, koper
– Jan Jans Scheltinga te Workum, koper
– Pieter Baukes Putten te Koudum, koper
– Abe Johannes Veenstra te Koudum, koper
– Tjalk Baukes Putten te Koudum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141033
Repertoirenr.: 64 en 66 d.d. 6 september 1845

1846 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/6 deel in een zathe en landen te St. Nicolaasga,
koopsom fl. 1200
– Cornelis Johannes Bouma te Koudum, verkoper
– Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72026
Repertoirenr.: 69 d.d. 13 oktober 1846

1847 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 percelen weidland en een perceel bouwland te Koudum,
koopsom fl. 3239
– Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verkoper
– Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, verkoper
– Pieter Baukes de Jong te Bakhuizen, verkoper, tevens als voogd over Gooits, Auke, Bauke, Tjeerd, Jotje en Hetske Jans Terpstra, kinderen van Ied Baukes de Jong
– Jan Baukes de Jong te Leeuwarden, verkoper
– Lyckele Durks Schaper te Bakhuizen, verkoper
– Trijntje Baukes de Jong te Koudum, verkoper
– Johannes Lieuwes van der Meulen te Bakhuizen, verkoper
– Rein Franzes Haarsma te Bakhuizen, verkoper
– Jacob Jans van der Veer te Koudum, koper
– Sibble Franzes Haarsma te Bakhuizen, koper
– Johannes Lieuwes van der Meulen te Bakhuizen, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72027
Repertoirenr.: 97 en 99 d.d. 23 oktober 1847

1862 Workum, notaris K.�Tjebbes
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 1461
– Anne Bruinsma te Stavoren, verkoper, tevens als voogd over Gerrit Gerben en
Otte Bruinsma
– Sjouwke Gerbens Woudstra te Scharl, verkoper, tevens als toeziend voogd
– Durk Boelsma te Nijega, koper
– Thomas Conradi te Workum, koper
– Karst Hendriks Conradi te Workum, koper
– Jan Hartmans Sjoerds te Hindeloopen, koper
– Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
– Rein Durks Jaarsma te Koudum, koper
– Durk Gerbens Jaarsma te Koudum, koper
– Jacob Schut te Koudum, koper
– Harmen Stegenga te Koudum, koper
– Wiebe Taekes de Vries te Hemelum, koper
– Willem van der Wal te Nijega, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141056
Repertoirenr.: 59 d.d. 16 april 1862

Bauke Sjoerds huwde de tweede keer (op de leeftijd van 70 jaar) te Gem. Hemelumer Oldeferd op 28 maart 1865 met:
Antje Hayes Woudboer,

dochter van Haye Johannes Woudboer & Pietje Heerts Galema. Zij werd geboren te Bolsward op 1 maart 1821. Antje Hayes is overleden, op de leeftijd van 51 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 9 augustus 1872.

1866 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Koudum, koopsom fl. 3290
– Cornelis Wiebes Smits te Koudum, verkoper
– Aaf Cornelis Bouma te Koudum, weduwe van Wiebe Tittes Smits, verkoper en
koper, tevens als moeder van en voogd over Siemen en Wiebe Wiebes Smits
– Douwe Lolles Schakel te Gaastmeer, gehuwd met Rink Wiebes Smits, verkoper
– Jan Doedes van der Zee te Oudemirdum, verkoper, tevens als toeziend voogd
– Klaas Roelofs Bajema te Koudum, verkoper
– Jelle Asma te Molkwerum, koper
– Cornelis Thijsses de Boer te Koudum, koper
– Jacob Schut te Koudum, koper
– Eelke Schut te Koudum, koper
– Cornelis Jochems Dijkstra te Koudum, koper
– Bernhardus Jouke Buma te Koudum, koper
– Auke Fluitman te Koudum, koper
– Rein Durks Jaarsma te Koudum, koper
– Geert Piersma te Stavoren, koper
– Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
– Jelle Jelles Meinesz te Oudega, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72046
Repertoirenr.: 7 en 8 d.d. 10 februari 1866

1872 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Testament
– Antje Hayes Woudboer te Molkwerum, gehuwd met Bauke Sjoerds van der Meer
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72052
Repertoirenr.: 77 d.d. 5 augustus 1872

Afdrukken