Boek: Wit als sneeuw – Tanith Lee

Beschrijving
Ongeduldig en ontevreden slijt koningin Arpazia haar dagen in het immense kasteel van een oorlogsheer. De jaren hebben hun sporen op haar achtergelaten.

Haar hart is kil als een winternacht, maar één passie heeft zij behouden, en die geldt de geheimzinnige jager die de oude, vogelvrij verklaarde goden van de grote wouden dient.

Intussen, in de donkere slagschaduw van haar haat, groeit Arpazia’s dochter Coira op, gemeden door haar beide ouders, vergeten door het hof, een grijze mus die alle donkere hoeken en gaten van het kasteel op haar duimpje kent. Haar leven is uitzichtloos gruwelijk.

Maar dan, zodra Coira tot wasdom is gekomen, spreekt de spiegel. Ergo, er vloeit bloed en… het woud eist haar op. Want zo ging dat in die tijd…

2001, Amsterdam:
Uitgeverij: J.M. Meulenhoff,
ISBN 90-290-7082-X
vert.van: White as Snow (2001),
vert.uit het Engels: Peter Cuijpers,
omslagillustratie: Michael Whelan

Afdrukken