Parenteel Landman

Parenteel van Focke Tjittes Landman

I Focke Tjittes Landman is geboren in 1743 in Wyckel. Focke Tjittes is overleden op 05-10-1818 in Gaasterland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1818.
Focke Tjittes trouwde met Hinke Jottjes.
Hinke is geboren in Nijega.

Kinderen van Focke Tjittes en Hinke:
1 Jetje (Jetze) Foekes Landman, geboren in 1773 in Wyckel Volgt II-a .
2 Tjitte (Tiete) Foekes Landman, geboren in 1776 in Wyckel Volgt II-b.
3 Johannes Foekes Landman, geboren op 25-02-1778 in Bakhuizen.
4 Bauke Foekes Landman, geboren op 02-07-1781 in Bakhuizen Volgt II-c.
5 Johannes Foekes Landman, geboren in 1783 Volgt II-d.
6 Dotje (Datje) Foekes Landman, geboren op 25-08-1786 in Bakhuizen Volgt II-e.
7 Dieuwke Foekes Landman, geboren omstreeks 1788 Volgt II-f.

II-a Jetje (Jetze) Foekes Landman is geboren in 1773 in Wyckel, zoon van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Jetje (Jetze) Foekes trouwde met N.n..

Kinderen van Jetje (Jetze) Foekes en N.n.:
1 Hinke Jetzes Landman, geboren in 1797 Volgt III-a.
2 Akke Jettes Landman, geboren in 1797.
3 Dottje Jettes Landman, geboren in 1803 Volgt III-b.III-a Hinke Jetzes Landman
is geboren in 1797, dochter van Jetje (Jetze) Foekes Landman en N.n..Hinke Jetzes trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1817 in Gaasterland met Willem Harmens Asma.


III-b Dottje Jettes Landman
is geboren in 1803, dochter van Jetje (Jetze) Foekes Landman en N.n.. Dottje Jettes is overleden op 28-11-1867 in Doniawerstal, 64 jaar oud.Dottje Jettes trouwde, 33 jaar oud, op 26-06-1836 in Sloten (Fr) met Hendrik Wietzes Bakker.


II-b Tjitte (Tiete) Foekes Landman

is geboren in 1776 in Wyckel, zoon van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Tjitte (Tiete) Foekes is overleden op 19-06-1838 in Workum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1838.Tjitte (Tiete) Foekes trouwde met Aafke Johannes de Winter.

Kinderen van Tjitte (Tiete) Foekes en Aafke Johannes:

1 Foeke Tietes Landman, geboren op 20-06-1804 in Bakhuizen.

2 Johannes Tjittes Landman, geboren in 1808 Volgt III-c.

3 Jan Tjittes Landman, geboren in 1808.

4 Symen Tjittes Landman, geboren in 1810 Volgt III-d.

5 Sipke Tjittes (Timothy) Landman, geboren op 09-09-1812 in Hemelum Volgt III-e.

6 Hein Tjittes Landman, geboren op 13-04-1814 in Hemelum.
III-c Johannes Tjittes Landman is geboren in 1808, zoon van Tjitte (Tiete) Foekes Landman en Aafke Johannes de Winter. Hij is gedoopt op 02-05-1807 in Balk. Johannes Tjittes is overleden op 04-01-1852 in Workum, 44 jaar oud.Johannes Tjittes trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1838 in Workum met Marijke Jans Jorna.

Kinderen van Johannes Tjittes en Marijke Jans:

1 Afke Johannes Landman, geboren op 25-06-1839 in Workum.

2 Jan Johannes Landman, geboren op 01-10-1840 in Workum. Jan Johannes is overleden op 08-04-1882 in Workum, 41 jaar oud.

3 Fokjen Johannes Landman, geboren op 21-09-1841 in Workum.

4 Tjitte Johannes Landman, geboren op 07-02-1843 in Workum.

5 Tjitte Johannes Landman, geboren op 13-02-1844 in Wonseradeel.

6 Fokjen Johannes Landman, geboren op 20-01-1846 in Wonseradeel.

7 Fokjen Johannes Landman, geboren op 04-05-1847 in Wonseradeel.

8 Tietje Johannes Landman, geboren op 20-02-1849 in Wonseradeel.

9 Tjitte Johannes Landman, geboren op 25-04-1850 in Wonseradeel.
III-d Symen Tjittes Landman
is geboren in 1810, zoon van Tjitte (Tiete) Foekes Landman en Aafke Johannes de Winter. Symen Tjittes is overleden op 18-08-1849 in Hemelum, 39 jaar oud.Symen Tjittes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1835 in Workum met Martje Lolles Slippens, ongeveer 25 jaar oud.
Martje Lolles is geboren omstreeks 1810. Martje Lolles is overleden op 11-07-1837 in Workum, ongeveer 27 jaar oud.Symen Tjittes:
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1838 in Workum met Sjoukjen Folkerts Graafsma.

Kind van Symen Tjittes en Martje Lolles:

1 Tjitte Symens Landman, geboren op 14-12-1835 in Workum Volgt IV-a.

Kinderen van Symen Tjittes en Sjoukjen Folkerts:

1 Tjitte Symens Landman, geboren op 05-03-1839 in Workum.

2 Folkert Symens Landman, geboren op 03-02-1840 in Workum Volgt IV-b.

3 Elisabeth Symens Landman, geboren op 23-04-1841 in Workum Volgt IV-c.

4 Hendricus Symens Landman, geboren op 17-12-1842 in Hemelum Volgt IV-d.

5 Sjoerd Symens Landman, geboren op 06-09-1844 in Hemelum Volgt IV-e.

6 Aafke Symens Landman, geboren op 12-12-1845 in Hemelum. Aafke Symens is overleden op 28-12-1845 in Hemelum, 16 dagen oud.

7 Aafke Symens Landman, geboren op 12-04-1847 in Hemelum. Aafke Symens is overleden op 22-12-1852 in Hemelum, 5 jaar oud.

8 Symentje Symens Landman, geboren op 19-09-1849 in Hemelum. Symentje Symens is overleden op 20-07-1921 in Doniawerstal, 71 jaar oud.
IV-a Tjitte Symens Landman
is geboren op 14-12-1835 in Workum, zoon van Symen Tjittes Landman en Martje Lolles Slippens.Tjitte Symens trouwde, 31 jaar oud, op 03-05-1867 in Utingeradeel met Trijntje Piers de Vries, 27 jaar oud.
Trijntje Piers is geboren op 15-12-1839 in Utingeradeel.

Kinderen van Tjitte Symens en Trijntje Piers:

1 Afke Tjittes Landman, geboren op 27-03-1868 in Joure Volgt V-a.

2 Sjoukje Tjittes Landman, geboren op 27-10-1869 in Nijega.

3 Siemen Tjittes Landman, geboren op 23-01-1871 in Doniawerstal.

4 Pier Tjittes Landman, geboren op 07-05-1872 in Doniawerstal.

5 Pier Tjittes Landman, geboren op 31-07-1873 in Doniawerstal.

6 Grietje Tjittes Landman, geboren op 28-12-1874 in Doniawerstal

7 Jan Tjittes Landman, geboren op 15-01-1876 in Doniawerstal.
V-a Afke Tjittes Landman is geboren op 27-03-1868 in Joure, dochter van Tjitte Symens Landman en Trijntje Piers de Vries.Afke Tjittes trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1895 in Baarderadeel met Johannes Teyes Agricola.
Johannes Teyes is geboren in St Nicolaasga.

Kinderen van Afke Tjittes en Johannes Teyes: Zie Database.
IV-b Folkert Symens Landman is geboren op 03-02-1840 in Workum, zoon van Symen Tjittes Landman en Sjoukjen Folkerts Graafsma. Folkert Symens is overleden op 14-10-1911 in Franeker Fr, 71 jaar oud.Folkert Symens trouwde, 32 jaar oud, op 22-05-1872 met Dina Gerbens Bruinsma.

Kinderen van Folkert Symens en Dina Gerbens:

1 Symen Folkerts Landman, geboren op 26-04-1873 in Wymbritseradeel.

2 Gerben Folkerts Landman, geboren op 06-08-1874 in Wymbritseradeel. Gerben Folkerts is overleden op 20-08-1874 in Wymbritseradeel, 14 dagen oud.

3 Gerben Folkerts Landman, geboren op 18-11-1876 in Doniawerstal Volgt V-b.

4 Akke Folkerts Landman, geboren op 31-10-1878 in Doniawerstal.

5 Susanna Folkerts Landman, geboren op 11-06-1880 in Doniawerstal.

6 Minne Folkerts Landman, geboren op 04-04-1885 in Doniawerstal.
V-b Gerben Folkerts Landman is geboren op 18-11-1876 in Doniawerstal, zoon van Folkert Symens Landman en Dina Gerbens Bruinsma.Gerben Folkerts trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1905 in Hemelum met Rinske Dijkstra.
IV-c Elisabeth Symens Landman is geboren op 23-04-1841 in Workum, dochter van Symen Tjittes Landman en Sjoukjen Folkerts Graafsma. Elisabeth Symens is overleden op 23-12-1917 in Doniawerstal, 76 jaar oud.Elisabeth Symens trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1865 met Pieter Jozefs Witteveen.

Kinderen van Elisabeth Symens en Pieter Jozefs: Zie Database.
IV-d Hendricus Symens Landman is geboren op 17-12-1842 in Hemelum, zoon van Symen Tjittes Landman en Sjoukjen Folkerts Graafsma. Hendricus Symens is overleden op 03-01-1916 in Doniawerstal, 73 jaar oud.Hendricus Symens trouwde, 48 jaar oud, op 09-01-1891 in Doniawerstal met Hittje Tjitskes Spijkerman.

Kinderen van Hendricus Symens en Hittje Tjitskes:

1 Susanna Hendricus Landman, geboren op 12-09-1892 in Doniawerstal.

2 Symen Hendricus Landman, geboren op 03-06-1896 in Doniawerstal.
IV-e Sjoerd Symens Landman is geboren op 06-09-1844 in Hemelum, zoon van Symen Tjittes Landman en Sjoukjen Folkerts Graafsma. Sjoerd Symens is overleden op 29-09-1919 in Doniawerstal, 75 jaar oud.Sjoerd Symens trouwde, 66 jaar oud, op 06-05-1911 in Wymbritseradeel met Elisabeth van der Werf.


III-e Sipke Tjittes (Timothy) Landman is geboren op 09-09-1812 in Hemelum, zoon van Tjitte (Tiete) Foekes Landman en Aafke Johannes de Winter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1812.Sipke Tjittes (Timothy) trouwde, 34 jaar oud, op 30-08-1847 in Hemelum Oldeferd met Antje Jans Hobma, 24 jaar oud.
Antje Jans is geboren op 19-04-1823 in Wymbritseradeel, dochter van Jan Meyes Hobma en Agniet Folkerts Graafsma.

Kinderen van Sipke Tjittes (Timothy) en Antje Jans:

1 Tjitte Sipkes (Timothy) Landman, geboren op 25-07-1848 in Hemelum.

2 Aafke Sipkes (Eve) Landman, geboren op 28-07-1850 in Hemelum.

3 Johannes Sipkes (John) Landman, geboren op 31-03-1852 in Hemelum Oldeferd.


II-c Bauke Foekes Landman
is geboren op 02-07-1781 in Bakhuizen, zoon van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Bauke Foekes is overleden op 04-05-1820 in Sloten (Fr), 38 jaar oud.Bauke Foekes trouwde met Antje Harmens Asma.

Kinderen van Bauke Foekes en Antje Harmens:

1 Foeke Baukes Landman Volgt III-h.

2 Hinke Baukes Landman Volgt III-g.

3 Hendrik Baukes Landman. Hendrik Baukes is overleden op 15-07-1884 in Sloten (Fr).

4 Harmen Baukes Landman. Harmen Baukes is overleden op 27-07-1885 in Sloten (Fr).

5 Bauke Baukes Landman Volgt III-f.

6 Jan Baukes Landman, geboren op 23-07-1818 in Sloten (Fr). Jan Baukes is overleden op 09-08-1831 in Sloten (Fr), 13 jaar oud.


III-f Bauke Baukes Landman,
zoon van Bauke Foekes Landman en Antje Harmens Asma.Bauke Baukes trouwde op 17-06-1862 in Gaasterland met Boukje Hessels Bouma.


III-g Hinke Baukes Landman,
dochter van Bauke Foekes Landman en Antje Harmens Asma. Hinke Baukes is overleden op 26-06-1884.Hinke Baukes trouwde met Bonifacius Johannes Bijvoets.

Kind van Hinke Baukes en Bonifacius Johannes: Zie Database.


III-h Foeke Baukes Landman
,
zoon van Bauke Foekes Landman en Antje Harmens Asma.Foeke Baukes trouwde op 30-10-1860 in Arnhem metDerkje Kwarreveld.


II-d Johannes Foekes Landman
is geboren in 1783, zoon van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Johannes Foekes is overleden op 15-02-1866 in Sloten (Fr), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1866.Johannes Foekes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 04-03-1810 in Workum metAfke Tjebbes de Boer, nadat zij op 16-02-1810 in Hemelum in ondertrouw zijn gegaan.
Afke Tjebbes is overleden op 25-03-1824 in Sloten (Fr).Johannes Foekes:
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 29-09-1826 in Sloten (Fr) metN.n..

Kinderen van Johannes Foekes en Afke Tjebbes:

1 Tjitje (Tietje) Johannes Landman, geboren in 1809 Volgt III-i.

2 Hinke Johannes Landman, geboren op 08-05-1812 in Sloten (Fr) Volgt III-j.

3 Grietje Johannes Landman, geboren op 07-02-1814 in Sloten (Fr) Volgt III-k.

4 Dieuwke Johannes Landman, geboren op 18-04-1816 in Sloten (Fr). Dieuwke Johannes is overleden op 27-05-1816 in Sloten (Fr), 1 maand oud.

5 Foeke Johannes Landman, geboren op 03-07-1817 in Sloten (Fr) Volgt III-l.


III-i Tjitje (Tietje) Johannes Landman
is geboren in 1809, dochter van Johannes Foekes Landman en Afke Tjebbes de Boer.Tjitje (Tietje) Johannes trouwde metFoeke Piebes Molenaar.

Kinderen van Tjitje (Tietje) Johannes en Foeke Piebes: Zie Database.


III-j Hinke Johannes Landman
is geboren op 08-05-1812 in Sloten (Fr), dochter van Johannes Foekes Landman en Afke Tjebbes de Boer.Hinke Johannes trouwde metLieuwe Symens Boersma.

Kind van Hinke Johannes en Lieuwe Symens: Zie Database.


III-k Grietje Johannes Landman
is geboren op 07-02-1814 in Sloten (Fr), dochter van Johannes Foekes Landman en Afke Tjebbes de Boer.

Kinderen van Grietje Johannes uit onbekende relatie:

1 Johannes (Grietjes) Landman, geboren op 10-12-1840. Johannes (Grietjes) is overleden op 20-12-1840, 10 dagen oud.

2 Foeke (Grietjes) Landman, geboren op 10-12-1840 in Sloten (Fr). Foeke (Grietjes) is overleden op 30-12-1840 in Sloten (Fr), 20 dagen oud.


III-l Foeke Johannes Landman
is geboren op 03-07-1817 in Sloten (Fr), zoon van Johannes Foekes Landman en Afke Tjebbes de Boer.Foeke Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 28-12-1844 in Workum metTrijntje Uiltjes Plantinga.

Kind van Foeke Johannes en Trijntje Uiltjes:

1 Johannes Foekes Landman, geboren op 13-10-1845 in Workum.


II-e Dotje (Datje) Foekes Landman
is geboren op 25-08-1786 in Bakhuizen, dochter van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Dotje (Datje) Foekes is overleden op 20-06-1820 in Doniawerstal, 33 jaar oud.Dotje (Datje) Foekes trouwde met Piebe Sybrens Molenaar.

Kind van Dotje (Datje) Foekes en Piebe Sybrens: Zie Database.

1 Handtekening R.P. Jongstra

II-f Dieuwke Foekes Landman
is geboren omstreeks 1788, dochter van Focke Tjittes Landman en Hinke Jottjes. Zij is gedoopt op 30-11-1788 in Bakhuizen. Dieuwke Foekes is overleden op 27-12-1841 in Gaasterland, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1841.

Dieuwke Foekes trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 27-12-1841 in Balk Fr met

Pieter Roelofs Jongstra (afb. 1), 56 jaar oud.
Pieter Roelofs is geboren in 1785. Pieter Roelofs is overleden op 21-08-1849 in Gaasterland, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1849.

Kinderen van Dieuwke Foekes en Pieter Roelofs: Zie Parenteel Jongstra.

Afdrukken